Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

Jeho cílem je ochrana kolektivních zájmů spotřebitelů před těmi, kteří porušují zájmy spotřebitelů v rámci EU v přeshraničních případech. Pro tento účel nařízení stanovuje systém spolupráce orgánů veřejné moci příslušných k vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že mezi dozorové orgány pro tyto oblasti patří i Městský úřad Luhačovice, je možné směřovat podněty o porušování právních předpisů v souvislosti s ochranou společných zájmů spotřebitelů na adresu:

Městský úřad Luhačovice

obecní živnostenský úřad

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

Kontaktní osobou k vyřízení podnětu jsou:

Ing. Marek Zábojník,   tel. 577197270, e-mail zabojnik@mesto.luhacovice.cz

Odkazy na úplné znění zmíněného předpisu spolu s kontakty na organizace zabývající se ochranou spotřebitele naleznete kliknutí na dva níže uvedené odkazy:

(Úplné znění nařízení č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele publikovaného na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu)

(Kontakty organizací zabývajících se ochranou spotřebitele)

Nahoru