Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

11. 5. 2023

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 02.05.2023


Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 02.05.2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 93/R9/2023 - Rada města Luhačovic schvaluje uzavření Dohody o bezúplatném užívání pozemků parc. č. 810/5, 687/5 a 2991 o celkové výměře cca 2.850 m2 v majetku společnosti ARKÁDA Luhačovice, s. r. o., Zarámí 92, Zlín za účelem jejich údržby a umístění parkovacích stání. 

 

Usnesení 94/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 2461/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2 za účelem jeho obhospodařování na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/m2/rok s Ing. A.S..

 

Usnesení 95/R9/2023- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Fotbalovým klubem Luhačovice na užívání části pozemku parc. č. 108/46 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 140 m2 za účelem vybudování zastřešené tribuny s ozvučením pro diváky na dobu určitou 20 let.

 

Usnesení 96/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích o celkové výměře 69,66 m2 specifikovaných v projektové dokumentaci takto:

č. 203 - ordinace o výměře 19,03 m2,

č. 204 - ordinace o výměře 18,60 m2,

č. 216 - čekárna (poměrná část) o výměře 28,00 m2,

č. 207–215 – soc. zařízení (1/2) o výměře 4,03 m2.

 

Usnesení 97/R9/2023 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu města schválit uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

 

Usnesení 98/R9/2023- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky na dobu 24 měsíců nebytové prostory o výměře 110 m2 v objektu č. p. 8 na pozemku st. pl. 925 v k. ú. Luhačovice spolku BAV SE o. s.

 

Usnesení 99/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 171 m2 v objektu č. p. 8 na pozemku st. pl. 925 v k. ú. Luhačovice za účelem zřízení skladových prostor.

 

Usnesení 100/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou objekt č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná Žilín za účelem provozování výchovně – vzdělávacích aktivit základní školy a předškolní třídy MŠ a ZŠ JINOTAJ.

 

Usnesení 101/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Polichno na soutěž mladých hasičů o pohár starosty Luhačovic, která se bude konat dne 13.05.2023.

 

Usnesení 102/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje účast PhDr. Františka Hubáčka na zahraniční studijní cestě pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v termínu 23.09.- 30.09.2023 do Německa a Polska dle programu.

 

Usnesení 103/R9/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje oslovit externího poradce ve věci stanovení kritérií k prodeji pozemků na ulici Ludkovická. 

Nahoru