Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 3. 2023

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 20.03.2023


Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 20.03.2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 53/R6/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2835 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění kanalizační přípojky k domu č. p. 604 v k. ú. Luhačovice ve prospěch M.K. za jednorázovou úplatu 340 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 54/R6/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2835 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění kanalizační přípojky k domu č. p. 605 v k. ú. Luhačovice ve prospěch společnosti PGI MORAVA, s. r. o., Ševcovská 598, Slavičín za jednorázovou úplatu 340 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 55/R6/2023 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní hřiště v areálu Radostova – Luhačovice“ takto:

Pořadí č. 1
Nabídka č. 1 Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 26913453, nabídková cena vč. DPH 4.204.908,89 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 3 KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802, nabídková cena vč. DPH 4.290.379,36 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 2 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, nabídková cena vč. DPH 4.504.546,86 Kč.

a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o. v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 56/R6/2023 - Rada města Luhačovice zamítá přidělení bytu v majetku města N.S. .

 

Usnesení 57/R6/2023 - Rada města Luhačovice souhlasí s účastí starosty Ing. Mariana Ležáka na podnikatelské misi Zlínského kraje do Gruzie ve dnech 25.04.-29.04.2023.

 

Usnesení 58/R6/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje průlet dronem nad zástavbou – majetkem Města Luhačovice v období od 24.04.2023 do 12.05.2023 Středisku volného času Luhačovice, příspěvkové organizaci. 

 

Usnesení 59/R6/2023 - Rada města Luhačovice souhlasí s nominací města Luhačovice jako člena do Rady Svazu měst a obcí České republiky a ustanovuje pana Ing. Mariana Ležáka, zástupcem města ve Svazu měst a obcí České republiky. Pan Ing. Marian Ležák může pověřit zastupováním města ve Svazu měst a obcí České republiky i jinou osobu.

 

Usnesení 60/R6/2023 - Rada města Luhačovice souhlasí s výpůjčkou 1 kusu kávovaru na teplé nápoje, jehož vlastníkem je společnost San Verano, s. r. o.

 

Usnesení 61/R6/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje Kulturnímu a kongresovému centru Elektra, p. o. podání žádosti o dotaci na podporu tradiční kulturní akce Otevírání pramenů 2023, kterou poskytuje Krajský úřad Zlínského kraje.

Nahoru