Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 1. 2023

Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 09.01.2023


Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 09.01.2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 1/R1/2023- Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí věcného daru v ceně cca 20.000 Kč Korunce Luhačovice, z. s., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, organizátoru tomboly, která se koná v rámci Druhého společenského plesu města Luhačovice dne 14.01.2022 a zařadit finančně do rozpočtu města na rok 2023.

 

Usnesení 2/R1/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice“.

 

Usnesení 3/R1/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na akci „Obnova soustavy veřejného osvětlení Luhačovice, 1. etapa“.

 

Usnesení 4/R1/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na obnovu oken kaple v Polichně a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 5/R1/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/2104/2022/STR mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na akci „Silnice II/496: Kladná Žilín – stavební část města Luhačovice“.

 

Usnesení 6/R1/2023 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003691 mezi EG.D, a. s. a Městem Luhačovice k akci „Cyklistická komunikace Polichno – směr Újezdec u Luhačovic“.

Nahoru