Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

3. 1. 2023

Zprávy z 23. schůze Rady města Luhačovice konané 19.12.2022


Výpis usnesení z 23. schůze Rady města Luhačovice konané 19.12.2022

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 350/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času Luhačovice rozpočtovou změnu č. 6 ve znění přílohy č. 4/I.

 

Usnesení 351/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022.

 

Usnesení 352/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky část pozemku parc. č. 428/5 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2 na dobu určitou do doby životnosti   zařízení strojovny lyžařského vleku, které se na pozemku nachází.

 

Usnesení 353/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2023 pro:

- manžele L. a R. F.

 

Usnesení 354/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.01.2023 vydání Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2023 ve znění přílohy č. 10/I.

 

Usnesení 355/R23/2022 - Rada města Luhačovice souhlasí se změnou organizačního řádu Městského úřadu Luhačovice k datu 01.01.2023.

 

Usnesení 356/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Dispoziční oprávnění Městského úřadu Luhačovice platné od 01.01.2023 ve znění přílohy č. 12/I.

 

Usnesení 357/R23/2022 - Rada města Luhačovice odvolává dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce vedoucího živnostenského odboru Ing. M.Z., s účinností od 01.01.2023, z důvodu zrušení odboru.

 

Usnesení 358/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.01.2023 ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 15/I podle nařízení města Luhačovice č. 5/2022 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

 

Usnesení 359/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje Programové prohlášení Rady města Luhačovice na volební období 2022-2026 ve znění přílohy č. 16/I.

 

Usnesení 360/R23/2022 - Rada města Luhačovice schvaluje umístění označení budovy Městské knihovny Luhačovice. 

 

Nahoru