Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

25. 11. 2021

Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 15.11.2021


Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 15.11.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 345/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 10.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Luhačovice od MUDr. M.M.

 

Usnesení 346/R21/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let na užívání části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 80 m2 se společností FRANSTIR, s. r. o., Lužné 1035, 763 26 Luhačovice za cenu 1.000 Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 347/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku parc. č. 591 o celkové výměře cca 450 m2 a pozemek parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře 1.885 m2 za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 585 v k. ú. Polichno o výměře 6.743 m2, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků a schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře cca 1.200 m2.

 

Usnesení 348/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 50 let na užívání nebytových prostor o výměře cca 1.100 m2 v objektu č. p. 228 na pozemku st. pl. 161/1 v k. ú. Luhačovice se Základní uměleckou školou Luhačovice, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.

 

Usnesení 349/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 01.03.2021 na užívání nebytových prostor v 1. podzemním podlaží o výměře 131 m2 v objektu č. p. 228, ul. Masarykova v Luhačovicích s BAV se, o. s. ke dni 30.11.2021.

 

Usnesení 350/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje umístění sídla Mysliveckého spolku Polichno na adrese Luhačovice, Polichno č. p. 1 v majetku města.

 

Usnesení 351/R21/2021 - Rada města Luhačovice bere na vědomí hodnocení systému náležité péče o lesní majetek města. Systém je aktuální a není třeba jej upravovat.

 

Usnesení 352/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ul. Hrazanská Luhačovice“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a COLAS CZ, a. s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce ul. Hrazanská Luhačovice“.

 

Usnesení 353/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory v objektu č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 60 m2.

 

Usnesení 354/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2022 pro pana Ing. G.E. .

 

Usnesení 355/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2022 pro pana R.M. .

 

Usnesení 356/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvalujeudělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2022 pro pana P.H. .

 

Usnesení 357/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2022 pro paní Ž. B. .

 

Usnesení 358/R21/2021 - Rada města Luhačovice schvalujeTechnickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci Plán zimní údržby na období 2021-2022 dle přílohy č. 21/I.

 

Usnesení 359/R21/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zrušit členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

 

Usnesení 360/R21/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o částečném prominutí dluhu a Dohody o sjednání splátkového kalendáře s ČR – Ministerstvem dopravy ve znění dle přílohy č. 25/I.

Nahoru