Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

14. 10. 2021

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 04.10.2021


Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 04.10.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 301/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Městem Luhačovice od Města Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČO: 00284653 ve výši 50.000 Kč.

 

Usnesení 302/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Městem Luhačovice od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320 ve výši 1.500.000 Kč.

 

Usnesení 303/R18/2021- Rada města Luhačovice schvalujerozpočtové opatření č. 8/2021.

 

Usnesení 304/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 140 m2 na dobu určitou.

 

Usnesení 305/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě zvláštního určení "Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho v 1. podlaží o 1 pokoji a příslušenství včetně sklepa s paní B.Č. na dobu neurčitou od 15.10.2021.

 

Usnesení 306/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v Domě zvláštního určení "Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho ve 3. podlaží o 1 pokoji, kuchyni a příslušenství včetně sklepa s paní B.S. na dobu neurčitou od 15.10.2021.

 

Usnesení 307/R18/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje záměr zřízení stavby zpevněných ploch pro účely parkování na části pozemku města parc. č. 815/6 v k. ú. Luhačovice, ul. J. Černíka, v souvislosti se záměrem rekonstrukce vily Lublaň.

 

Usnesení 308/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Zlínského kraje na vybudování dětského dopravního hřiště a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022.

 

Usnesení 309/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na likvidaci následků škod po vichřici ve městě Luhačovice mezi Městem Luhačovice a Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín.

 

Usnesení 310/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvalujepodání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí na výsadbu stromů a doporučujezastupitelstvu města schválit dofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 311/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory formou dotace ve výši 218.076 Kč mezi Městem Luhačovice a Státním fondem životního prostředí České republiky. 

 

Usnesení 312/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory formou dotace ve výši 107.448 Kč mezi Městem Luhačovice a Státním fondem životního prostředí České republiky. 

 

Nahoru