Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 9. 2021

Zprávy z 15. schůze Rady města Luhačovice konané 23.08.2021


Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Luhačovice konané 23.08.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 261/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje vyřazení pohledávky příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice ve výši 14.239,11 Kč vůči společnosti RENOSTAV spol. s r. o.

 

Usnesení 262/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Městem Luhačovice od: KORUNKA LUHAČOVICE, z. s., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ: 22875930 ve výši 335.318 Kč.

 

Usnesení 263/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o připojení č. 9001862861 na nové odběrné místo - RD Vrběcka s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Smlouvy o připojení č. 9001862861.

 

Usnesení 264/R15/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví úplatným převodem pozemek v k. ú. Polichno parc. č. 51 o výměře 6.189 m2 z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Usnesení 265/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit pozemek parc. č. 2463/25 v k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2, na kterém je místní komunikace, za pozemek parc. č. 1421/10 v k. ú. Luhačovice o výměře 40 m2 ve vlastnictví města.

 

Usnesení 266/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit části pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 35 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. st. pl. 39/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.

 

Usnesení 267/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněn ízáměr města nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 2463/24 - ost. plocha o výměře 2.579 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace.

 

Usnesení 268/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování technické studie včetně investičního záměru a ekonomického vyhodnocení akce "Silnice II/492: Luhačovice – obchvat" a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem:

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

HBH PROJEKT spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno,

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín,

VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno,

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno.

 

Usnesení 269/R15/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci přípojek a patek pro stacionární radarové měřiče rychlosti motorových vozidel takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 Z.H., Zlinexa-Elektroinstalace, Pozlovice, Řetechovská 244, 763 26 Luhačovice, nabídková cena 1 248 547,00 Kč s DPH,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 2 M2 elektrik s.r.o., Sehradice 66, 763 23 Dolní Lhota, nabídková cena 1 370 962,00 Kč s DPH a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Z.H., Zlinexa-Elektroinstalace, Pozlovice, Řetechovská 244, 763 26 Luhačovice v souladu s nabídkou dodavatele.

 

Usnesení 270/R15/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro pana Mgr. M.C. .

Nahoru