Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 8. 2021

Zprávy z 14. schůze Rady města Luhačovice konané 02.08.2021


Výpis usnesení z 14. schůze Rady města Luhačovice konané 02.08.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 253/R14/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Městem Luhačovice od:

• MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 02302926 ve výši 50.000 Kč.

 

Usnesení 254/R14/2021- Rada města Luhačovice rozhoduje o navýšení individuální dotace na rok 2021 Spolku aktivních seniorů o 10.000 Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 6/I.

 

Usnesení 255/R14/2021- Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021.

 

Usnesení 256/R14/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem části pozemku parc. č. 62/1 o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 731/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Luhačovice pro umístění boxů pro vyzvedávání zásilek se Zásilkovnou s.r.o.,Lihovarská 1060/12,190 00 Praha 9 za cenu 2 000 Kč/m2/rok + DPH.

 

Usnesení 257/R14/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce se Zlínským krajem.

 

Usnesení 258/R14/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku stacionárního radarového měřiče rychlosti motorových vozidel mezi Městem Luhačovice a RAMET s.r.o., Letecká 1110, 686 04 Kunovice.

 

Usnesení 259/R14/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro paní Mgr. H.G. a pana Ing. Z.P. . 

 

Usnesení 260/R14/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Středisko volného času Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Základní škola Luhačovice ve výši uvedené v přílozeč.16/I.

Nahoru