Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

7. 6. 2021

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 24.05.2021


Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 24.05.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 176/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 10.000 Kč příspěvkovou organizací Středisko volného času Luhačovice od LUKROM, spol. s r. o., IČ: 181 88 281, 763 11 Lípa 81.

 

Usnesení 177/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice ve znění přílohy č. 5/I.

 

Usnesení 178/R10/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 539 v k. ú. Polichno o výměře 348 m2 P.U. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 179/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou na užívání nebytových prostor – garáže o výměře 141,6 m2 v objektu bývalých "Hmotných rezerv" Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice, Uherskobrodská 877, Luhačovice.

 

Usnesení 180/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2023 na užívání nebytových prostor o výměře 110 m2 v objektu č. p. 8 na pozemku st. pl. 925 v k. ú. Luhačovice se spolkem BAV SE o. s., Pod Léštím 317, 763 26 Luhačovice.

 

Usnesení 181/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let na užívání části pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 25 m2 s J.Š. za cenu 1.000 Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 182/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let na užívání části pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 25 m2 s J.K. za cenu 1.000 Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 183/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let na užívání části pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 25 m2  s L.J. za cenu 1.000 Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 184/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let na užívání části pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 13 m2 s Ing. J.H. za cenu 500 Kč/rok + DPH.

 

Usnesení 185/R10/2021 - Rada města Luhačoviceschvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 108/21, 117/7, 318/2, 341/2, a 355/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní síť Orthodox – Luhačovice, datový přípoj RD Branky" ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 186/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 07.09.2018 uzavřené s panem J.B. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.01.2021 do 30.04.2021 o 50 % z důvodu rozhodnutí vlády.

 

Usnesení 187/R10/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Asistenční centrum, a.s., se sídlem Sportovní č. p. 3302, 434 01 Most, IČ 63144883 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

 

Usnesení 188/R10/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů – část 1 – Pasport veřejného osvětlení“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 3 MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303, nabídková cena včetně DPH 625.086,00 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo pro část 1 výše zmíněné veřejné zakázky s vybraným uchazečem MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, v souladu s nabídkou uchazeče.

 

Usnesení 189/R10/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů – část 2 – Pasport dešťové a jednotné kanalizace“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 4 MDP GEO, s. r. o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303, nabídková cena včetně DPH 617.100,00 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 7 MK Consult, v. o. s., Drážďanská 493/40, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593, nabídková cena včetně DPH 637.670,00 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo pro část 2 výše zmíněné veřejné zakázky s vybraným uchazečem MDP GEO, s. r. o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, v souladu s nabídkou uchazeče.

 

Usnesení 190/R10/2021 - Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů – část 3 – Pasport veřejné zeleně“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 9 SAFE TREES, s. r. o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno – Staré Brno, IČ: 26935287, nabídková cena včetně DPH 360.459,00 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 Atregia s. r. o., Vážného 99/10, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 02017342, nabídková cena včetně DPH 446.732,00 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo pro část 3 výše zmíněné veřejné zakázky s vybraným uchazečem SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno – Staré Brno, v souladu s nabídkou uchazeče.

 

Usnesení 191/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/496: Kladná – Žilín“ č. SML/0359/19 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a Městem Luhačovice.

 

Usnesení 192/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky pod názvem „Silnice II/496: Kladná – Žilín“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací.

 

Usnesení 193/R10/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje změnu otevírací doby Městské knihovny Luhačovice v období letních prázdnin od 01.07.2021-31.08.2021:

po (12:00-17:30 hodin), út (09:00-16:00 hodin), st zavřeno, čt (09:00-16:00 hodin), pá zavřeno. 

 

Nahoru