Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 5. 2021

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovice konané 26.04.2021


Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Luhačovice konané 26.04.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 119/R8/2021- Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 284/R16/2018, týkající se provozních poplatků za nadstandardní služby u obřadů uzavíraných mimo stanovenou dobu a místo.

 

Usnesení 120/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ceník za svatební služby poskytované na základě dohody mezi Městem Luhačovice a snoubenci dle přílohy č. 5/I.

 

Usnesení 121/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši 5.000 Kč příspěvkovou organizací Středisko volného času Luhačovice od K.M. .

 

Usnesení 122/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje

 • účetní závěrku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020,
 • hospodářský výsledek ve výši 1.454.348,40 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • rezervní fond ve výši 1.454.348,40 Kč použít k posílení investičního fondu organizace.

 

Usnesení 123/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje

 • účetní závěrku Sportovního centra Radostova, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020,
 • hospodářský výsledek ve výši 394.432,99 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu ve výši 394.432,99 Kč k posílení investičního fondu organizace.

 

Usnesení 124/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje

 • účetní závěrku Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020,
 • hospodářský výsledek ve výši 1.314,94 Kč převést do rezervního fondu organizace.

 

Usnesení 125/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje

 • účetní závěrku Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020,
 • hospodářský výsledek 99.461,74 Kč převést do rezervního fondu organizace.

 

Usnesení 126/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje

 • účetní závěrku Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020,
 • hospodářský výsledek ve výši 31.280.29 Kč převést do rezervního fondu organizace.

 

Usnesení 127/R8/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje

 • účetní závěrku Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020,
 • hospodářský výsledek ve výši 432.623,04 Kč převést na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

 

Usnesení 128/R8/2021- Rada města Luhačovice nedoporučuje zastupitelstvu města vydat souhlas

a) pořízení změny č. 4 Územního plánu Luhačovice zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

b) obsah změny č. 4 Územního plánu Luhačovice: změna využití části pozemku parc.č. 2589/2 k.ú. Luhačovice z plochy občanského vybavení – pro lázeňství (OL 64) na plochu smíšenou obytnou (SO).

 

Usnesení 129/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí finančního daru od společnosti VAVRYS CZ s. r. o., Uherskobrodská 983, Luhačovice ve výši 50.000 Kč pro aktivity dětí Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace.

 

Usnesení 130/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 539 v k. ú. Polichno o výměře 348 m2.

 

Usnesení 131/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 30 m2 manželům J. a S. V., za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 132/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2 manželům J. a D.T. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 133/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 2463/27 o výměře 201 m2, parc. č. 2462/6 o výměře 162 m2 a parc. č. 1345/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku D.Z. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

Usnesení 134/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 25 m2 na dobu určitou 10 let.

 

Usnesení 135/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2 na dobu určitou 10 let.

 

Usnesení 136/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2 na dobu určitou 10 let.

 

Usnesení 137/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 118/Z6/2018–2022 ze dne 19.09.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře 919 m2 z majetku J.K. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.                          

 

Usnesení 138/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 146/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 k. ú. Ludkovice o výměře 985 m2 z majetku P.B. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.                          

 

Usnesení 139/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 147/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 k. ú. Ludkovice o výměře 329 m2 z majetku V.S. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.                          

 

Usnesení 140/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku st. pl. 161 v k. ú. Řetechov o výměře 29 m2 z majetku manželů K. a D.M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 141/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 150/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov o výměře 456 m2 z majetku M. a M.M., bytem Řetechov 33 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.                

 

Usnesení 142/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1190/4 o výměře 22 m2 v k. ú. Řetechov z majetku R.N. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 143/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 153/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 v k. ú. Řetechov o výměře cca 140 m2 za části pozemků parc. č. 2152/12, 1163/2 a 1163/1 v k. ú. Řetechov o celkové výměře 401 m2 z majetku Z.B. za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.

 

Usnesení 144/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 157/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1208/1, 1208/3, 1208/6, 2152/7 a 2152/9 v k. ú. Řetechov o celkové výměře 258 m2 z majetku DATO-FOREST s. r. o., Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

 

Usnesení 145/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1208/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 2152/3 o výměře 24 m2 v k. ú. Řetechov z majetku paní J.P. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 146/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1188/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Řetechov z majetku paní L.M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 147/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/4 o výměře 45 m2 a parc. č. 1201/1 o výměře 13 m2 v k. ú. Řetechov z majetku pana P.M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 148/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2293 o výměře 73 m2 v k. ú. Řetechov z majetku paní M.K. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 149/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/18 o výměře 487 m2 v k. ú. Řetechov ve spoluvlastnictví P.N. a A.H. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 150/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1182/3, 1182/4 a 1182/6 o celkové výměře 74 m2 v k. ú. Řetechov ve vlastnictví A.H. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   

 

Usnesení 151/R8/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky na dobu neurčitou nebytové prostory – garáž o výměře 141,6 m2 v objektu bývalých "Hmotných rezerv" Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice, Uherskobrodská 877, Luhačovice.

 

Usnesení 152/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře 56 m2 v objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 924 a nebytové prostory o výměře 171 m2 v objektu č. p. 8 na pozemku st. pl. 925 v k. ú. Luhačovice na dobu určitou 2 roky na účelem využití jako skladové prostory.

 

Usnesení 153/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky nebytové prostory o výměře 110 m2 v objektu č. p. 8 na pozemku st. pl. 925 v k. ú. Luhačovice spolku BAV SE o. s. na dobu určitou 2 roky.

 

Usnesení 154/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a průjezdu přes pozemek parc. č. 207/7 v k. ú. Řetechov k pozemku parc. č. 187 v k. ú. Řetechov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm.

 

Usnesení 155/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.12.2020 do 31.12.2020 ve výši 1.690 Kč paní J.Š. za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 156/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Nájemní smlouvě ze dne 02.01.2002 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor – restaurační části o výměře 1.547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochy na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení s panem Z.N., předmětem, kterého bude úprava nájemného po dobu omezení provozu z důvodu vládních nařízení.

 

Usnesení 157/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

 

Usnesení 158/R8/2021- Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 07.01.2004 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor v objektu č. p. 811 na pozemku st. pl. 970 v k. ú. Luhačovice se Základní školou Luhačovice, příspěvkovou organizací, předmětem, kterého bude zúžení předmětu výpůjčky.

 

Usnesení 159/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o výmaz údaje vedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jídelnu, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace, která se týká výmazu místa, kde se již neuskutečňuje stravování, a to na adrese Školní 811, 763 26 Luhačovice, v termínu nejblíže možném a pověřuje starostu města podáním výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 

Usnesení 160/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Sdružením měst a obcí východní Moravy, třída T. Bati 5146, Zlín, a Městem Luhačovice na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu „Pořízení nádob na separaci odpadu v obcích východní Moravy II".

 

Usnesení 161/R8/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště na projekt vybudování sportoviště na sídlišti ul. Masarykova a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

 

Usnesení 162/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje udělení výjimky pro vydání parkovací karty R na rok 2021 pro paní F.L. .

 

Usnesení 163/R8/2021- Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek k veřejnoprávní smlouvě Pozlovice o dohlížení Městské policie na parkoviště "u Hráze".

Nahoru