Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

9. 4. 2021

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 29.03.2021


Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 29.03.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 85/R6/2021- Rada města Luhačovice rozhoduje o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč HigBic s.r.o., Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 4/I.

 

Usnesení 86/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky č. 864/9 s příslušenstvím o celkové výměře 33,60 m2 včetně sklepa ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 864, ul. Družstevní v Luhačovicích s panem J.H. na dobu neurčitou od 01.05.2021 a stanovuje nájemné ve výši 130 Kč/m2/měsíc + úhradu služeb s nájmem bytu spojených. 

 

Usnesení 87/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 17.04.2021 na užívání nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích o celkové výměře 73,69 m2 se společností IVF Czech Republic s.r.o., se sídlem Grohova 117/21, 602 00 Brno za cenu 1.200 Kč/m2/rok + úhradu služeb s nájmem spojených za účelem provozování očkovacího centra.

 

Usnesení 88/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2.

 

Usnesení 89/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 30 m2.

 

Usnesení 90/R6/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 207/7 v k. ú. Řetechov o výměře cca 400 m2.

 

Usnesení 91/R6/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění pronájem části pozemku parc. č. 687/7 v k. ú. Luhačovice o výměře 100 m2.

 

Usnesení 92/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 2463/27 o výměře 201 m2, parc. č. 2462/6 o výměře 162 m2 a parc. č. 1345/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice.

 

Usnesení 93/R6/2021- Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku st. pl. 25/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2.

 

Usnesení 94/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 815/8 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 25 m2.

 

Usnesení 95/R6/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 17/I.

 

Usnesení 96/R6/2021- Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 18/I.

 

Usnesení 97/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje prominutí nájemného ve výši 13.186 Kč z důvodu vodovodní havárie v nebytových prostorách v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích, které užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 02.05.1996 MUDr. V.V.

 

Usnesení 98/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 731/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění kanalizační přípojky k novostavbě domu na pozemku parc. č. 722 v k. ú. Luhačovice ve prospěch M.M. za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

 

Usnesení 99/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené s panem J.L. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 1029, ul. Hradisko v Luhačovicích, předmětem, kterého bude snížení nájemného od 01.12.2020 do 31.12.2020 o 50 % z důvodu nouzového stavu.

 

Usnesení 100/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 ve výši 14.750 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice za nemožnost provozovat prostory kuželny v objektu Sportovního centra Radostova Luhačovice, č. p. 1029, ul. Hradisko v Luhačovicích ve vlastnictví města po dobu nouzového stavu.

 

Usnesení 101/R6/2021- Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2021//0065 s CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 23/I.

 

Usnesení 102/R6/2021- Rada města Luhačovice nesouhlasís pronájmem parkovacího místa v ulici Masarykova za budovou Finančního úřadu manželům S. 

Nahoru