Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 1. 2021

Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 11.01.2021


Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 11.01.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 1/R1/2021

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat části pozemků parc. č. 1976/3 a 1976/5 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 m2.

 

Usnesení 2/R1/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1846/8 o výměře cca 340 m2 za účelem vybudování odstavné plochy se společností VAVRYS CZ s.r.o., Hradisko 882, 763 26 Luhačovice na dobu neurčitou od 01.02.2021 za cenu 100,- Kč/m2/rok + DPH.

 

Usnesení 3/R1/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 131 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 228, který je součástí pozemku st. pl. 161/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích pro komerční využití.

 

Usnesení 4/R1/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout krátkodobou výpůjčku nebytových prostor o výměře 131 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 228, který je součástí pozemku st. pl. 161/1 v k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích.

 

Usnesení 5/R1/2021

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené s panem L.M. na pronájem restauračních prostor v objektu č. p. 668 v Luhačovicích, předmětem, kterého bude úprava předmětu nájmu na užívání pouze nebytových prostor v objektu č. p. 668 o výměře 50 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok + DPH.

 

Usnesení 6/R1/2021

Rada města Luhačovice ruší Usnesení č. 389/R27/2020 z 21.12.2020 ve věci schválení zveřejnění záměru města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 895/3 v k. ú. Polichno o výměře 247 m2.

 

Usnesení 7/R1/2021

Rada města Luhačovice schvaluje ředitelům příspěvkových organizací města příplatek za vedení ve výši 20 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je ředitel příspěvkové organizace zařazen.

Nahoru