Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

7. 10. 2020

Zprávy z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 29.09.2020


Výpis usnesení z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 29.09.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 294/R22/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020

 

Usnesení 295/R22/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikáni ze dne 3. 1. 2018 s MUDr. Jitkou Slezákovou s.r.o. se sídlem Lužné 1032, 76326 Luhačovice, předmětem, kterého bude rozšíření předmětu nájmu o nebytový prostor č. 218 – rentgen o výměře 11,20 m2 ve II. nadzemním podlaží v objektu zdravotního střediska č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1 v k. ú. Luhačovice za cenu 1.200 Kč/m2/rok.

 

Usnesení 296/R22/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky část pozemku parc. č. 810/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 225 m2 za účelem umístění naučné ministezky Královstvím rozhlednovým.

 

Usnesení 297/R22/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 124/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1 m2.

 

Nahoru