Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 8. 2020

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 27.07.2020


Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 27.07.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 232/R18/2020

Rada města Luhačovice jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Miroslava Talaše, na vedoucí pracovní místo ředitel příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova Luhačovice se sídlem Hradisko 1029, 763 26 Luhačovice, IČ: 70974942 s účinností ode dne 01.08.2020 na dobu určitou do 31.07.2026.

Nahoru