Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

16. 8. 2019

Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 2020


MĚSTO LUHAČOVICE

 

Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 2020

 

  • Službu Senior taxi mohou využívat občané s trvalým bydlištěm na území města Luhačovice (tj. Luhačovice, Kladná Žilín, Polichno, Řetechov), starší 70 let, kteří se zaregistrují v programu Senior taxi. 
  • Registrace do programu je možná nejdříve den po datu dovršení 70 let. 
  • Registrace na rok 2020 bude probíhat od 6. ledna 2020 v Městském informačním centru Luhainfo Luhačovice, Masarykova 950 (dále jen „MIC“), v Městském domě kultury Elektra. 
  • Při registraci do 30.5.2020 obdrží senior 16 ks jízdenek, při registraci od 1.6.2020 do 31.12.2020 8 ks jízdenek k čerpání služby s platností do 31.12.2020. 
  • K osobní registraci je nutné předložení občanského průkazu a podpis Souhlasu se zpracováním osobních údajů v MIC. 
  • Senior, který není schopen si jízdenky vyzvednout osobně, může k převzetí jízdenek pověřit jinou osobu, která se musí prokázat svým občanským průkazem a plnou mocí k převzetí jízdenek. 
  • Senior obdrží při registraci seznam taxi služeb, které jsou zapojeny do programu Senior taxi, a od kterých je možné objednat dopravní služby. Před plánovaným využitím služby je nutné v dostatečném předstihu telefonicky objednat odvoz, a to libovolnou taxi službou ze seznamu.  
  • Senior platí za jednu jízdu JEDNOU JÍZDENKOU s paušálním doplatkem 30,- Kč. Řidič taxi není oprávněn vyžadovat více jízdenek či vyšší částku. Jednou jízdou se rozumí nástup seniora (seniorů, případně doprovodu seniora v maximální kapacitě vozidla) v nástupním místě a odvoz na uvedené stanoviště. Čekací doba před započetím jízdy je max. 10 min, přepravce je dále povinen pomoci seniorovi při nástupu či výstupu z auta a s donosem nákupu a zavazadel k domu seniora. 
  • Cílové místo může být pouze ordinace lékařů, pošta, lékárny, úřady, hřbitov, nádraží, kostel, obchod, kulturní dům, zařízení sociálních služeb v k. ú. Luhačovice a místo, které je trvalým bydlištěm seniora. 
  • Služba Senior taxi bude provozována v pracovních dnech v době od 07:00–16:00 hod.

 

S dotazy a stížnostmi na tuto službu se mohou občané obracet na MIC Luhainfo, Masarykova 950. Při stížnosti je potřeba zaznamenat taxi službu, jméno řidiče, případně SPZ automobilu. 

Nahoru