Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 6. 2018

27/2014-2018


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 488/Z27/2014-2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

smlouvu o narovnání a úpravě vzájemných vztahů uzavíranou mezi městem Luhačovice, Lázněmi Luhačovice, a. s. a Lázeňskou kolonádou, o. p. s.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem Smlouvy o narovnání a úpravě vzájemných vztahů uzavíranou mezi městem Luhačovice, Lázněmi Luhačovice, a. s. a Lázeňskou kolonádou, o. p. s.

Hlasování Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 06.06.2018

Nahoru