Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

9. 3. 2018

25/2014-2018


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 468/Z25/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2018.

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 469/Z25/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

podmínky dohodnuté městem Luhačovice a Lázněmi Luhačovice, a. s. na jednání 20.02.2018 k problematice poskytování náhrady za užívání pozemků ve vlastnictví Lázní Luhačovice, a. s. veřejností, na jejichž základě budou uzavřeny příslušné dohody v podobě a rozsahu, jak jsou uvedeny v příloze č. 6/I tohoto zápisu

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

Radomila Kopa a Mgr. Mgr. Přemysla Janíka vypracováním návrhů smluvních dokumentů dle dohodnutých podmínek.

Hlasování Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

 

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

 

Luhačovice 07.03.2018

Nahoru