Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 10. 2017

22/2014-2018

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 04.10.2017

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 421/Z22/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

změnu zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice – doplnění textu v bodě č. 6 volba člena Rady města Luhačovice: „Toto řešení by lépe respektovalo výsledek voleb, a tedy názor občanů. Bylo by účelné a prospěšné využít zkušeností jmenované z práce místostarosty.“

Hlasování Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 422/Z22/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

Smlouvu o spolupráci s Luhačovským Zálesím, o. p. s., jejímž předmětem je zajišťování činností v oblasti rozvoje a podpory cestovního ruchu v rámci Destinační společnosti.

Hlasování Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

  

Usnesení 423/Z22/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 12.

Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

 

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 16.10.2017

 

Nahoru