Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

12. 5. 2017

19/2014-2018

Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 26.04.2017

 Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Usnesení 358/Z19/2014-2018 

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o realizaci zakázky „ZŠ Luhačovice, Školní 666 – úspory energie“ v roce 2017.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 359/Z19/2014-2018 

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 360/Z19/2014–2018 

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování právní služby s JUDr. Lukášem Klicperou, advokátem.

Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Usnesení 361/Z19/2014–2018 

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

rozhoduje

o financování opravy sedmi světelných bodů, včetně kabeláže v areálu Lázní Luhačovice, a. s., formou navýšení neinvestičního příspěvku Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace.

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

 

Za správnost vyhotovení:

 

Mgr. Pavlína Hrnčiříková

asistentka starostky

Luhačovice 12.05.2017

 

Nahoru