Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 3. 2017

17/2014-2018

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 22.02.2017

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 333/Z17/2014–2018

I. Zastupitelstvo města Luhačovice

schvaluje,

aby město Luhačovice v roce 2017 provedlo na vlastní náklady údržbu veřejných prostranství, nacházejících se na některých pozemcích ve vlastnictví společnosti Lázně Luhačovice, a. s., v rozsahu smlouvy a dle popisu prací, jak jsou specifikovány v přiložených dokumentech:

• Příloha č. 4/I – Mapa pozemků k údržbě zeleně;

• Příloha č. 4/II – Mapa zimní údržby;

• Příloha č. 4/III – Rozpis prací údržby lázeňského areálu.

s finanční spoluúčastí ve výši 500 tis. Kč ze strany Lázní Luhačovice, a. s.

II. Zastupitelstvo města Luhačovice

pověřuje

provedením údržby lázeňského areálu v rozsahu příloh č. 4/I, 4/II a 4/III Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace.

Hlasování Pro: 12 Proti: 9 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato

 

Ing. Bc. Marie Semelová v. r.                                   

starostka města

Za správnost vyhotovení:

Ing. Veronika Křenková

asistentka starostky

Luhačovice 01.03.2017

Nahoru