Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

18. 9. 2015

8/2014-2018

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 14.09.2015

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í    144/Z8/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

volební a návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Karel Zicha, členové Ing. Martin Plášek a Mgr. Eva Tomalová.      

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     145/Z8/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

na dobu určitou – po dobu dočasné pracovní neschopnosti starostky města Luhačovice, třetího dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a to pro funkci dalšího místostarosty města Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     146/Z8/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e,

že se volba dalšího místostarosty uskuteční tajným hlasováním.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     147/Z8/2010–2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Mgr. Romana Leblocha do funkce dalšího místostarosty města Luhačovice.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     148/Z8/2014–2018

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

pořadí místostarostů při zastupování starostky v době její nepřítomnosti takto:

  1. místostarosta Radomil Kop
  2. místostarosta Mgr. Roman Lebloch.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

Radomil Kop v. r.                                                        

místostarosta města                                                   

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

vedoucí odboru vnitřních věcí

Luhačovice 17.09.2015

 

Nahoru