Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

1. 7. 2014

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 6. 2014

Před koncem měsíce června byly v úseku 1. etapy od vily Lékárna po vilu Slavia ukončeny práce plánované na období před hlavní lázeňskou sezónou.


Byly vyměněny všechny inženýrské sítě a komunikace byla po úpravě skladby podkladu upravena až po betonovou desku. V dokončené části jsou od ul. Nábřeží nové žulové obrubníky a jsou upraveny nástupy na chodníky.

Tak jak bylo plánováno, budou práce přes lázeňskou sezónu přerušeny a zahájeny budou znovu od 1. 9. 2014. Celý úsek bude přes sezónu průchozí a průjezd do lázeňského areálu bude po ul. Nábřeží.

Během realizace 1. etapy se na stavbě vyskytla řada komplikací. Vedle změny skladby komunikace z důvodu nutnosti zvýšení únosnosti podloží to bylo odkrytí několika inženýrských sítí, ke kterým se nikdo nehlásil a přesto je bylo třeba zachovat a nějakým způsobem zabezpečit jejich ochranu.

Vedle těchto komplikací, které jsou u rekonstrukcí komunikací časté, to bylo nerespektování dopravního značení na stavbě ze strany neukázněných řidičů, čímž docházelo k blokování stavební činnosti nebo omezování stavby např. parkováním v jediném průjezdném pruhu v ulici Nábřeží. Věřím, že v průběhu 2. etapy, která bude organizačně daleko náročnější, se řidiči omezování stavební činnosti vyvarují.

Jiří Šůstek, vedoucí odboru správy majetku

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).

Nahoru