Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 6. 2014

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – červen 2014

Během měsíce května byly v úseku první etapy od vily Lékárna po vilu Slavia dokončeny práce na položení nové kanalizace a rozvody nového veřejného osvětlení.


V úseku první etapy byl položen nový vodovodní řad s navazujícími přípojkami. V celém úseku ul. Dr. Veselého byl položen nový plynovod. Pokračovaly práce na odstraňování stávajícího povrchu. Po provedení zkoušek únosnosti pláně a následně i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly práce na úpravě pláně krátce přerušeny a bylo nutné upravit skladbu konstrukce komunikace.

Práce v úseku první etapy by měly pokračovat do 15. 6. 2014.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).

Odbor správy majetku

Nahoru