Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 5. 2014

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – květen 2014

Stavební práce související s projektem rekonstrukce ulice Dr. Veselého byly zahájeny v prvním
dubnovém týdnu. Základní informace o této významné investiční akci jsme zveřejnili v předchozím
článku, nyní a v následujících měsících vás chceme průběžně informovat, jak stavba pokračuje a co je
v plánu v nejbližším období.


Logo EU, ROP

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – květen 2014


Stavební práce související s projektem rekonstrukce ulice Dr. Veselého byly zahájeny v prvním dubnovém týdnu. Základní informace o této významné investiční akci jsme zveřejnili v předchozím článku, nyní a v následujících měsících vás chceme průběžně informovat, jak stavba pokračuje a co je v plánu v nejbližším období.
V rámci přípravy samotných stavebních prací byly v ulici zaměřeny a vyznačeny jednotlivé technické sítě pod povrchem. Výkopové práce začaly v úseku první etapy projektu, od vily Lékárna po vilu Slavia. S tím souvisí i uzavření této části komunikace pro dopravu, která je vedena objízdnou trasou kolem městského domu kultury a po ulici Nábřeží. V této části již byla provedena přeložka trasy minerální vody a zahájeny práce na nové dešťové kanalizaci a trase veřejného osvětlení. Část prací zároveň začala i v druhém úseku po budovu pošty, kde bude položen nový plynovod bez přípojek. Položení nové trasy plynovodu by mělo být ukončeno do začátku měsíce května.
Během měsíce května bude probíhat položení všech nových sítí v úseku první etapy od vily Lékárna. Veškeré stavební práce budou pro období hlavní lázeňské sezóny přerušeny, a to konkrétně od poloviny června do konce srpna. Začátkem září se pak znovu rozeběhnou s tím, že se bude dokončovat úsek první etapy (od vily Lékárna po Vltavu) a hlavní stavební činnost se přesune na druhý úsek od Vltavy po poštu.
Aktuální informace o projektu a jeho průběhu, včetně kontaktů na odpovědné pracovníky zhotovitele a investora, jsou pro občany a návštěvníky k dispozici také na webových stránkách města www.mesto.luhacovice.cz.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).

Odbor správy majetku

Nahoru