Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

31. 5. 2008

4./2008U s n e s e n í           34/Z4/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace obci Pozlovice na výstavbu "Koupaliště u Luhačovické přehrady", která je přílohou dnešního zápisu - ZM 4/2008-příloha č. 1.
...
U s n e s e n í           34/Z4/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace obci Pozlovice na výstavbu "Koupaliště u Luhačovické přehrady", která je přílohou dnešního zápisu - ZM 4/2008-příloha č. 1.
/hlasování 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+U s n e s e n í           35/Z4/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se záměrem prodat byty v bytovém domě č. p. 635 a č. p. 636 v ulici Příční a v bytových domech č. p. 647, č. p. 651 a č. p. 652 v ulici Nábřeží v Luhačovicích, včetně souvisejících pozemků.
/hlasování 14 pro/+

Nahoru