Odbor správní

Matrika

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
Žádost o zjisteni casu narozeni
Dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi
Žadost k uzavreni cirkevniho snatku
Žadost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu a místo
Žádost o duplikát, nahlédnutí do matriční knihy sbírky listin

 

Evidence obyvatel - občanské průkazy - pasy

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému