Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

28. 4. 2022

DOČASNÉ UZAVŘENÍ SKATEPARKU

Začátkem listopadu roku 2019 začal v našem městě fungovat skatepark. Moderní sportoviště za 2,5 milionu Kč bylo postaveno na žádost iniciativy rodičů, kteří chtěli pro své děti sportovní vyžití. Rodiče odmítli nepřehledné umístění za Pizzerií Rimini a požadovali místo přehledné a bezpečné. Ještě předešlé zastupitelstvo jednomyslně vybralo místo v Zahradní čtvrti, které vyhovovalo i rodičům. Ostatní lokality nebyly vhodné.

Bohužel v současné době se nový skatepark musel dočasně uzavřít. Důvodem byla opakovaná iniciativa jedinců, kterým umístění začalo vadit. Byl doručen otevřený dopis zastupitelům města se stížností na hluk a upozorněním, že hluk je dle názoru některých Luhačovjanů vysoce nebezpečný a nepříjemný. Město z tohoto důvodu požádalo o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje. Byla provedena dvě hluková měření odbornou laboratoří. Podle opakovaného vyjádření KHS ZK nedochází k překročení povolené hladiny hluku a hluk ze skateparku nemá na celkovou hlukovou situaci v této lokalitě významný vliv.

Bohužel toto stanovisko jako vysvětlení nestačilo a na radnici přišla petice, ve které si obyvatelé stěžují na nevhodné chování dětí ve skateparku, konkrétně na požívání návykových a omamných látek. Tyto skutečnosti jednoznačně vyvrátila jak Městská policie Luhačovice, tak i Policie ČR ve svých sděleních.

Iniciátoři se tedy dále s připomínkami obrátili na úřad ombudsmana, tentokrát s ohledem na stavební řízení. Ten ve svých stanoviscích uvedl, že i když už dříve bylo místo využíváno pro sportovní účely, mělo zde být vedeno spíše územní a stavební řízení z důvodu, že došlo k částečnému rozšíření plochy pro skatepark. Stavební úřad tedy zahájil řízení o odstranění stavby, v kterém byl stavebník město Luhačovice poučen, že může požádat o dodatečné povolení stavby, což město jako stavebník udělalo. V rámci řízení o dodatečném povolení stavby mohou účastnící řízení podat své vyjádření. Na základě podání žádosti o dodatečné povolení stavby bude řízení o odstranění stavby přerušeno. Bohužel součástí těchto řízení je i dočasný zákaz užívání stavby, který město musí respektovat. Hřiště muselo být na apel a požadavky iniciátorů oploceno, aby se zabránilo vstupu jak dětem, tak dospělým.

Vedení města je to líto a celou věc vnímá tak, že hlavní dopad to má na místní děti, které se staly jakoby „rukojmími“ této účelově vyvolané situace a musí teď čekat na vyjádření dotčených orgánů k jinak velmi oblíbenému sportovišti.
(redakce)


Nahoru