17. 2. 2021

AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ


Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
Druh práce: referent/ka odboru dopravy – výkon státní správy na úseku přestupků v dopravě
(Lhůta pro podání přihlášky: 05.03.2021 do 12:00 h)

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou (výběrové řízení bylo prodlouženo)
Druh práce: referent/ka státní správy a samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zvířat proti týrání a rybářství
(Lhůta pro podání přihlášky: 05.03.2021 do 12:00 h)