3. 9. 2020

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad

Občané zde mohou uložit velkoobjemový odpad, který svým rozměrem přesahuje možnosti popelnice.


PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Město Luhačovice: Integrované obce:
Branka + Rumunská
SO 12.9.2020 Polichno PÁ  11.9.2020
L.Janáčka + Solné SO 19.9.2020 Kladná Žilín PÁ  18.9.2020
Újezda + park. za Alfamarketem SO 26.9.2020 Řetechov PÁ  25.9.2020


Upozorňujeme, že není možné do tohoto kontejneru ukládat nebezpečné odpady (akumulátory, pesticidy, sorbenty, barvy, oleje,…), pneumatiky ani elektropřístroje (televize, ledničky, rádia, zářivky, počítače,…). Tyto odpady mohou občané zdarma ukládat v provozní době na Sběrném dvoře v Luhačovicích.

Tato služba je výhradně pro občany! Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města.

Mobilní svoz  elektrozařízení, pneumatik a nebezpečného odpadu  v integrovaných obcích (Polichno, Kladná Žilín, Řetechov) proběhne dne 26.9.2020.

Technické služby Luhačovice, středisko odpady, tel. 724 651 034