29. 5. 2020

Souhrn platných aktuálních informací ve věci účasti osob při sňatečném obřadu

  1. Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.
  2. Usnesení vlády č. 555, kterým bylo vzato na vědomí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž je od 25.05.2020 navýšena povolená účast na svatbách na 300 osob. Pokyny Ministerstva vnitra k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020 zůstávají v platnosti, s výjimkou dosud uvedeného počtu účastníků svatby (100).
  3. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jímž se s účinností od 26.05.2020 zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

Přílohy:

Pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů
Usnesení vlády ze dne 18.května 2020 č. 555
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví


Z těchto uvedených opatření mimo jiné vyplývá, že:

  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, avšak mají povinnost (nejedná-li se výlučně o členy domácnosti) mít zakrytý nos a ústa ochranným prostředkem (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atp.); tato povinnost pro účastníky sňatečného obřadu se vztahuje na sňatečné obřady konané v obřadní síni i na obřady konané na jiném vhodném místě, včetně vnějších prostor,
  • zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů