Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční ve dnech 02. a 03. října 2020.

Právní předpisy

  • Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů – viz příloha
  • Vyhláška 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. – viz příloha
  • Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů – viz příloha

Informace pro voliče

  • Voličský průkaz - viz příloha
  • Konec lhůty pro zaslání žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je dle § 26a odst. 2 zákona o volbách do Zastupitelstev kraje do pátku 25. září 2020.
  • Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je dle § 26a odst. 2 zákona o volbách do Zastupitelstev kraje do středy 30.září 2020 do 16:00 hodin.

Informace pro členy okrskových volebních komisí

  • 1. zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v úterý 08.09.2020 ve 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice.
  • Povinné školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele se uskuteční v pátek 18.09. 2020 v době 09:00-12:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice.