Odbor živnostenský

Živnostenský úřad

01_Základní JRF pro fyzickou osobu

02_Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

03_Základní JRF pro právnickou osobu

04_Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu

05_Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné

06_Příloha - předmět podnikání

07_Příloha - statutární orgán

08_Příloha - provozovny

09_Příloha - odpovědný zástupce

10_Příloha - prohlášení odpovědného zástupce

11_Příloha - organizační složka

12_Změnový list

13_Pokyny k změnovému listu

14_Příloha pro SSZ

15_Pokyny k příloze pro SSZ

16_FÚ přihláška k registraci pro fyzické osoby + pokyny

17_FÚ přihláška k registraci pro právnické osoby + pokyny

18_FÚ přihláška k registraci k DPH + pokyny

19_FÚ přihláška k registraci pro plátcovy pokladny + pokyny

20_FÚ příloha k přihlášce k registraci odštěpné závody a provozovny + pokyny

21_FÚ změna a zrušení registračních údajů + pokyny

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností

1 žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobu

2 žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele pro právnickou osobu

3 oznámení změn