Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2021

                                  

  

 

 

  • Plán rozvoje sociálních služeb ORP Luhačovice

 

  

 

Cílem projektu je vytvoření dokumentu - komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) správního obvodu ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin. Při vytváření koncepce o budoucím rozvoji sociálních služeb budou zapojeni občané, stávající uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé sociálních služeb. Cílem projektu je také zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

Termín realizace: 05/2018 – 04/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

  • Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů

 

 

Cílem projektu je komplexní zhodnocení situace města Luhačovice a zachycení jeho hlavních problémů a limitů, formulace dlouhodobé vize směřování rozvoje města a způsoby naplňování vize v podobě konkrétních opatření a aktivit. Výstupem budou zpracované a zveřejněné pasporty a strategický dokument Program rozvoje města Luhačovice.

Termín realizace: 01/2020 – 12/2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

  • Terminál Luhačovice

 

Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží v Luhačovicích. Tento záměr bude možné realizovat na ploše stávajícího autobusového nádraží výstavbou nového dopravního terminálu.

Stavba dopravního terminálu zahrnuje nové autobusové nádraží s okružní křižovatkou. Součástí je také realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (bezbariérové komunikace pro pěší, přechody pro chodce, veřejné osvětlení) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (výsadba doprovodné zeleně). Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola v režimu B+R a čtyři stání pro automobily v režimu K+R.

Termín realizace: 7/2016 – 12/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

  • Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS

 

 

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Luhačovice. Součástí projektu je i vybudování varovného informačního systému města. Tento systém bude napojen na JSVI.

Cílem projektu je vytvoření podkladu, který bude sloužit povodňovým orgánům pro řízení povodňové ochrany a zajištění včasného informování a varování obyvatelstva. Povodňové plány budou hlavně složit povodňovým orgánům, ale rovněž seznámí širokou veřejnost s povodňovým zeměpisem.

 

Termín realizace: 03/2020 – 08/2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

 

Nahoru