Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlášení hazardní hry

Základní informace k životní situaci – Ohlášení hazardní hry

Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“). Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:

a)     tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč (součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket) 
b)     turnaj malého rozsahu (turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin)

Právní úprava

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel hazardní hry.

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543, dveře č. 007 – pokladna.

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • název a popis ohlašované tomboly,
  • adresu místa, kde bude ohlašovaná tombola provozována,
  • dobu, po kterou bude ohlašovaná tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a

ukončení,

  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
  • herní plán,
  • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

V případě provozování tomboly s herní jistinou pod uvedenou částku 100.000,- Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení.

Potřebné formuláře 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2017/formular-ohlaseni-hazardni-hry-27674

Jaké jsou za vyřízení poplatky

Nejsou.

Lhůty pro vyřízení

Ohlášení hazardní hry je nutno podat nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

Nahoru