ZÁPISY

  • Zápisy z jednání pracovní skupiny osoby se zdrav. postižením a senioři

Zápis 14.06.2018 PS OZP SE

Zápis 21.08.2018 PS OZP SE

Zápis 18.10.2018 PS OZP SE

Zapis_12_12_2018_PS_OZP_SE

Zapis_14_02_2019_PS_OZP_SE

Zápis 26.3.2019 PS OZP SE

Zápis 17.06.2019 PS OZP SE

Zápis 24.10.2019 PS OZP SE

Zápis 13.2.2020 PS OZP SE

Zápis 6.4.2020

 

  • Zápisy z jednání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc. pat. jevy

Zápis 14.06.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 21.08.2018 RoD+OOSPJ

Zápis 18.10.2018 PS RoD+OOSPJ

Zápis 12.12.2018 PS RoD+OOSPJ

Zapis_14_02_2019_PS_RoD_OOSPJ

Zápis 26.3.2019 PS RoD+OOSPJ

Zápis 17.06.2019 PS RsD+OOSPJ

Zápis 24.10.2019 PS RsD+OOSPJ

Zápis 13.2.2020 PS RsD+OOSPJ

Zápis 6.4.2020

 

  • Zápisy z jednání řídící skupiny

Zápis 29.06.2018

Zápis 26.10.2018 RS 

Zápis 04.01.2019 RS

Zápis 07.06.2019 RS

Zápis 23.08.2019 RS

Zápis 22.11.2019 RS

Zápis 6.3.2020 RS

Zápis 24.4.2020 RS

 

  • Zápisy z veřejného setkání

Zápis VS 21.11.2018 

Zápis VS 4.2.2020