Odbor správní

Cestovní doklady

Občanské průkazy

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Ukončení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Zavedení adresy pro doručování písemností

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Matrika

Uzavření manželství

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Příjmení po rozvodu manželství

Vidimace a legalizace

Ztráty a nálezy

Podatelna

Czech point