Kontakty

Za zhotovitele stavby firmu SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
stavbyvedoucí  Schmotzer 724 129 375 stavbyvedouci@satesmorava.cz
Za město Luhačovice
vedoucí odboru správy majetku ing. Jiří Šůstek 602 528 418 sustek@mesto.luhacovice.cz