Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Základní informace k životní situaci - Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává držiteli řidičského oprávnění zabývajícímu se silniční nákladní nebo osobní dopravou jako hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání, který získal předepsanou kvalifikací takových řidičů.

Právní úprava

Zákon č. 247/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 167/2002/Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je možné podat pouze osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- žádost

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)

- držitel průkazu profesní způsobilosti doloží potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu.

- u prvopisu se dokládá potvrzení o absolvované výuce a výcviku, o vykonání zkoušky a protokol o zkoušce ne starší 6 měsíců.

Převzetí průkazu profesní způsobilosti

Průkaz profesní způsobilosti se přebírá osobně.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 200 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru