Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vzdání se řidičského oprávnění

Základní informace k životní situaci -Vzdání se řidičského oprávnění

Pokud držitel řidičského oprávnění nehodlá již řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Toto vzdání musí být písemné a podané na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresu trvalého pobytu, datum a místo narození, rodné číslo a datum udělení řidičského oprávněn. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, odevzdat také řidičský průkaz.

Jestli-že se chce držitel řidičského oprávnění vzdát jen některé skupiny či podskupiny, musí počítat s vydáním nového řidičského průkazu, kde budou tyto skupiny či podskupiny omezeny.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je potřeba podat osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- platný řidičský průkaz

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

Jaké jsou poplatky

Bez poplatku.

Při vydávání omezeného ŘP 50 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla na počkání

Při vydání ŘP  5, nebo 20 dnů

Poslední aktualizace

29.6.2011

Nahoru