Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Výměna řidičského průkazu Evropských společenství

Základní informace k životní situaci - Výměna řidičského průkazu Evropských společenství

Příslušník státu Evropské unie, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství a který má na území České republiky bydliště, může požádat příslušný obecní úřad s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu za řidičský průkaz Evropských společenství.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Příslušník státu Evropské unie, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství a který má na území České republiky bydliště.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- povolení k pobytu na území, řidičský průkaz vydaný Evropským společenstvím

- popř. další doklady.

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se tiskne z Registru řidičů. Žadatel ji podepíše na přepážce.

Jaké jsou poplatky

Výměna 200 Kč

Zrychlené vydání 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů

5 dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru