Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci - Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je povinen ho odevzdat na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu a to:

- při převzetí nového řp vydaného za původní

- do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského  oprávnění nabylo právní moci

- do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění

- ten kdo se vzdal řidičského oprávnění

- povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osobně, po zemřelém pozůstalý.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Řidičský průkaz a doklad totožnosti (občasný průkaz, pas).

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků

Poslední aktualizace

29.6.2011

Nahoru