Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Registrace vozidla k vývozu do zahraničí

Základní informace k životní situaci - Registrace vozidla k vývozu do zahraničí

Registrace vozidla na cizího státního příslušníka, nebo zahraniční firmu k vývozu do zahraničí.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28. října 543, dveře č.002

Marcela Plšková, Dis., tel. 577 197 406, plskova@mesto.luhacovice.cz
Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

tiskopis „Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel"

K dispozici v čekárně registru vozidel.

Jaké doklady je nutné předložit

K žádosti se přikládá:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla (pokud se nejedná o nové vozidlo),

- doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno,

- souhlas vlastníka (leasingová společnost) k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,

- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

- zplnomocnění při zastupování,

-          doklad totožnosti žadatele (navíc u podnikajících právních subjektů – ŽL, Koncesní listina, nebo výpis z OR).

-          tabulky s registrační značkou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Přehled poplatků při registraci:

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li

-   o motocykl do 50 cm3                                         300 Kč

-   o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu

s přívěsným nebo postranním vozíkem  nebo

motorové tříkolky,  popřípadě  motorové

čtyřkolky                                                                   500 Kč

-   o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly           800 Kč

-   o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti

včetně                                                                       500 Kč

-   o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti              700 Kč

Lhůty pro vyřízení

Běžně na počkání, ve zvláštních případech 30 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru