Žádost o vyhlášení dřeviny památným stromem

Základní informace k životní situaci - Žádost o vyhlášení dřeviny památným stromem

Orgán ochrany přírody může mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím za památné stromy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnět k zahájení řízení může podat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste. Informaci o výskytu významného stromu vhodného k vyhlášení může podat každý občan.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Mgr. Markéta Mentzlová  tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu.
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Podání podnětu k zahájení řízení nebo podání informace o výskytu památného stromu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není předepsán.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

V případné řízení o vyhlášení památného stromu jsou účastníky řízení:                                                                                                                                                                       vlastníci pozemku na němž dřevina roste, přihlášená občanská sdružení případně obec na jejímž katastrálním území se dřevina nachází

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.