Uznání honitby

Základní informace k životní situaci - Uznání honitby

Vytvoření a uznání honitby nutné k výkonu práva myslivosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník honebních pozemků v případě honitby vlastní, nebo v případě společenstevní honitby přípravný výbor honebního společenstva (zde se v souběhu podává žádost o registraci HS).

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Bc. Vilém Vrzala,  tel. 577 197 442, vrzala@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Doklad o vlastnictví honebních pozemků (výpis z listu vlastnictví k navrhovaným parcelám z katastru nemovitostí), v případě společenstevní honitby návrh na registrací HS s doklady, že vlastníci honebních pozemků vytvořili HS a mají souvislých min. 500 ha honebních pozemků

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti není stanoven.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace.

Uživatel honitby, navrhovaná osoba.

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Související právní předpisy