Snížení stavu zvěře a zrušení jejich chovu, povolení lovu mimo dobu lovu

Základní informace k životní situaci - Snížení stavu zvěře a zrušení jejich chovu, povolení lovu mimo dobu lovu

Vyžaduje-li zájem vlastníka nebo nájemce nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody nebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, případně uloží příslušnou úpravu stavu zvěře či snížení stavu zvěře až na minimální stav popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí. Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře pro účely zkoušek loveckých psů mimo dobu jejího lovu, orgán státní správy povolí uživateli honitby tento lov na základě žádosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník nehonebního pozemku, statutární zástupce uživatele honitby

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Bc. Vilém Vrzala,  tel. 577 197 442, vrzala@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti není stanoven.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Související právní předpisy