Povolení lovu na nehonebních pozemcích

Základní informace k životní situaci - Povolení lovu na nehonebních pozemcích

Řízení na žádost vlastníka nehonebního pozemku nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy myslivosti vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře na nehonebních pozemcích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník nehonebního pozemku.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Bc. Vilém Vrzala,  tel. 577 197 442, vrzala@mesto.luhacovice.cz
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost .

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti není stanoven.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Související právní předpisy