Povolení lovu zvěře samičí a samčí do dvou let věku, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

Základní informace k životní situaci - Povolení lovu zvěře samičí a samčí do dvou let věku, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

Žadatelem je uživatel honitby, v níž nejsou pro některé druhy spárkaté zvěře stanoveny minimální a normované stavy zvěře.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární zástupce uživatele honitby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Bc. Vilém Vrzala  tel. 577 197 442, vrzala@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost .

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti není stanoven.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Související právní předpisy