Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („ZRUŠEN A NAHRAZEN NOVÝM“ „místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství“)

Správce poplatku, Finanční odbor Městského úřadu Luhačovice, sděluje všem poplatníkům, že Zastupitelstvo města Luhačovice na svém zasedání dne 9.12.2021 vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2022.

Touto nově vydanou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se ruší stávající Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní informace k životní situaci - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba přihlášená ve městě Luhačovice,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci vznik/zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu poplatková povinnost vznikla/zanikla. Ke splnění ohlašovací povinnosti může poplatník využít přihlášku k registraci, kterou mu na vyžádání poskytne správce poplatku. Splatnost poplatku je do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Právní úprava

Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

1. Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel. Fyzická osoba s ohlášením místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

3. Za nezletilé osoby jedná jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.

Na kterém pracovišti lze jednat

Městský úřad Luhačovice, finanční odbor, náměstí 28. října 543
Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, vebrova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Přihláška k registraci

Potřebné formuláře

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Poslední aktualizace

05.02.2021

Nahoru