Povolení odběru vody z vodního toku

Základní informace k životní situaci - Povolení odběru vody z vodního toku

Povolení odběru vody z vodního toku (potok, řeka, popř. vodní nádrž) – tj. nakládání s povrchovými vodami (dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, kdo chce využít povrchovou vodu, popř. jeho zástupce na základě udělené plné moci.

3. Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.  kanc. č. 305 (3. patro). Aleš Švehlík  tel. 577 197 455, svehlik@luhacovice.eu,
Mgr. Jana Studénková, tel 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu. V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

4. Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

5. Jaké jsou potřebné formuláře

Potřebné formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu č. 305 (3. patro).
www.mesto.luhacovice.cz/3799

6. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

7. Lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Správce toku, správce povodí.

9. Poslední aktualizace

30.8.2010

10. Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

11. Související právní předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.